);

 • Co to jest leczenie akupunkturą?

  *Jest to metoda leczenia uznawana obecnie powszechnienie na świecie,
  a także i w Polsce.
  *Na przestrzeni wieków został w krajach Dalekiego Wschodu stworzony
  system oparty na obserwacji i doświadczeniu utrzymania biologicznej
  równowagi ustroju, przywracający prawidłowe funkcjonowanie organizmu
  człowieka i jego zdolności do pokonywania choroby.

  • Według klasycznej filozofii chińskiej świat traktuje się całościowo, a
   człowiek jest zbudowany na jego wzór i podobieństwo i podlega tym
   samym prawom, które rządzą przyrodą.
   *We wszechświecie, tak jak w organizmie człowieka stale oscylują dwie
   siły Yin i Yang, które mają być w stałej równowadze.
   *Według zasad tradycyjnej medycyny chińskiej /TMC/ w ciele człowieka
   płynie energia życiowa /Qi/, złożona z wielu składowych ,która znajduje
   się w stanie ciągłego przebiegu, płynie po określonych torach i podlega
   cyklom dobowym.
   *Energia Qi biegnie w 12 parzystych kanałach/meridianach/
   klasycznych ,biegnących południkowo wzdłuż ciała i w 8 pojedynczych
   kanałach zwanych cudownymi .
   *Te symetryczne kanały połączone są dodatkowo między sobą
   kanałami poprzecznymi , łączą powłoki ciała z wnętrzem organizmu
   człowieka i docierają do wszystkich narządów ustroju.
   *Każdy z meridianów klasycznych związany jest z jednym narządem
   wewnętrznym Ten złożony system umożliwia stały przepływ energii w
   meridianach.

  *Przepływ energii Qi podlega według TMC określonym prawom i
  regułom /takich jak prawidło Yin-Yang, prawo pięciu elementów i inne/.
  *Jeżeli występują jakiekolwiek zaburzenia przepływu energii Qi
  dochodzi do rozwoju określonego rodzaju zaburzeń i rozwoju
  określonego procesu chorobowego.
  *Na meridianach znajdują się biologicznie aktywne punkty/BAP/które
  maja średnicę od1 mm do1 cm . Stymulacją punktów położonych na
  meridianach /nakłuwanie igłami /powodujemy udrażnianie kanałów
  energetycznych, wyrównanie zakłóconego przepływu energii i
  przywrócenie równowagi energetycznej.

  Leczenie akupunkturą


  *Wybrane punkty akupunkturowe nakłuwamy specjalnymi, litymi, bardzo
  cienkimi igłami, wykonanymi ze specjalnej stali, bardzo
  elastyczne/czasami pokryte srebrem lub złotem/.
  *Obecnie stosujemy wyłącznie igły atestowane, sterylne, jednorazowego
  użycia.
  *Nakłuwanie jest prawie bezbolesne.
  *Przy nakłuciach wg TMC, uzyskujemy tzw. objaw „odbicia”- uczucie
  delikatnego rozpierania lub uczucie przepływu” delikatnego prądu
  elektrycznego wzdłuż przebiegu meridianu.
  *To świadczy o wyrównywaniu poziomu energii Qi w meridianach.
  *W czasie zabiegu używa się zwykle od kilku do kilkunastu igieł ,w
  zależności od rodzaju schorzenia i stanu organizmu.
  *Pierwsza wizyta u lekarza mającego uprawnienia do wykonywania
  zabiegów akupunktury trwa około 1 do 1,5 godziny.
  *Lekarz zbiera dokładny wywiad, przeprowadza badanie pacjenta,
  ocenia przedstawione wyniki badań,
  *Wyjaśnia również pacjentowi jak będzie wyglądać leczenie
  akupunkturą.
  *Jeżeli pacjent wyraża zgodę, wykonujemy pierwsze nakłucia .

  • Pacjent pozbywa się niepotrzebnych obaw, a lekarz ma możliwość
   oceny reakcji pacjenta w czasie zabiegu.
   *W gabinecie pacjent musi mieć zapewnione warunki do pełnej
   relaksacji i spokoju .
   *Zabiegi wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej. Po nakłuciu
   pacjent leży około 20 min.
   *W przypadku ostrego bólu ,może wystarczyć wykonanie 1
   zabiegu.
   *W leczeniu chorób przewlekłych stosuje się w serii przeciętnie 12
   zabiegów .

  *Dla uzyskania utrwalonych wyników leczenia ,w zależności od
  rodzaju schorzenia i zaawansowania procesu chorobowego stosujemy
  zwykle 3 serie zabiegów.
  *Zabiegi wykonujemy 2-3 razy w tygodniu.
  *W schorzeniach połączonych z bardzo silnym bólem ,pierwsze
  zabiegi wykonujemy codziennie ,następnie zwiększamy odstępy miedzy
  zabiegami, w zależności od stanu pacjenta i procesu ustępowania
  objawów choroby.
  *Przerwy między poszczególnymi seriami –od 7 do 14 dni
  /średnio/.
  *W czasie przerw między zabiegami organizm samoistnie wraca
  do równowagi.

  Czas i dobór terapii igłowej
  Jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta i zależy od wielu
  czynników,:

  • przyczyny, dla której pacjent zgłosił się do lekarza
  • jednostki chorobowej
   -stanu zaawansowania choroby
  • długości trwania choroby i przebiegu leczenia
  • dolegliwości i zaburzeń chorobowych dodatkowych/towarzyszących/
  • zaburzeń psychosomatycznych

  Choroby przewlekłe, długo leczone,
  wymagają też dłuższego leczenia, powtarzania seansów, oraz
  wykonywanie jednorazowych tzw.” zabiegów przypominających” dla
  uzyskania trwałego efektu leczniczego.

  Ważna jest także dobra współpraca pacjenta z lekarzem
  ,zaangażowanie pacjenta w proces leczenia, jego zaufanie do lekarza i
  stosowanie się do zaleceń terapeutycznych.

  Dla uzyskania dobrych efektów pacjent musi być dobrze zdiagnozowany.
  Terapię igłową łączymy z odpowiednio dobraną dietą wyrównujemy
  niedobory stosując również zioła.

  W niektórych przypadkach wykonujemy również zabiegi moksą
  i masaż bańkami chińskimi

  WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

  Uważa się, że akupunktura może być stosowania w leczeniu prawie
  wszystkich schorzeń ostrych i przewlekłych.
  Wskazania
  Profesor Zbigniew Garnuszewski ,ojciec polskiej akupunktury,
  wyodrębnił około 40 jednostek chorobowych, w których stosowanie
  leczenia akupunkturą dominuje nad innymi, współczesnymi metodami
  leczenia, albo jest istotnym uzupełnieniem terapii.
  Są to miedzy innymi:
  -choroby wewnętrzne/np. nadciśnienie, jelito drażliwe ,choroba
  wrzodowa żołądka i dwunastnicy/
  -choroby narządu ruchu
  -choroby układu nerwowego

  • choroby układu moczowo-płciowego
  • alergiczne choroby skóry
  • choroby laryngologiczne
  • choroby oczu
  • leczenie nałogów
   Przeciwwskazania:
   -po nakłuciach do założenia kolczyków i tatuażach do 6miesięcy
   -ostra faza choroby nowotworowej/można stosować nakłucia po leczeniu
   typowym, dla zwalczania silnego bólu/
   -zmiany patologiczne w obrębie skóry, w obszarach gdzie mamy
   stosować nakłucia
   -zwiększone ryzyko krwawienia przy stosowaniu środków
   przeciwzakrzepowych

  W czasie leczenia akupunkturą,
  po pierwszych zabiegach mogą pojawić się przejściowe objawy takie jak:

  • osłabienie organizmu
   -zmiany skórne
   -nasilenie się objawów typowych dla danej choroby

  Te objawy występują czasami po pierwszych zabiegach akupunktury,
  mają charakter przejściowy i ich występowanie dobrze rokuje w leczeniu.
  Skuteczność leczenia akupunkturą

  Wbrew ogólnie panującym poglądom ,nie uzyskamy w pełni
  zadawalających wyników leczenia stosując tylko opisywane schematy i
  zestawy punktów akupunkturowych w poszczególnych jednostkach
  chorobowych.
  Możemy uzyskać wtedy jedynie ulgę w odczuwanych dolegliwościach.
  Nie uzyskamy pełnego, trwałego wyleczenia choroby.
  Dla skuteczności terapii akupunkturą i uzyskania pełnego wyleczenia
  konieczne jest indywidualne podejście lekarza do każdego pacjenta i
  jego choroby.
  Zależy to od kwalifikacji lekarza uprawnionego do leczenia akupunkturą i
  jego umiejętności diagnozowania z uwzględnieniem wszystkich zasad
  stosowanych w TMC/ między innymi ocena stanu energetycznego
  organizmu ! /.

  SKUTECZNOŚĆ LECZENIA AKUPUNKTURĄ
  Jest zależne od wielu czynników.
  Ocena statystyczna jest trudna.
  Przyjmuje się, że stosując leczenie akupunkturą uzyskuje się:
  -pełne wyleczenia w ciężkich przypadkach u około 20% pacjentów
  -dobre wyniki u około 40% pacjentów
  -umiarkowana lub okresową poprawę u około 30 % pacjentów
  -brak wyraźnej lub trwałej poprawy u około 10% pacjentów

  Należy podkreślić ,że u wszystkich leczonych pacjentów obserwujemy:

  • odczuwalną poprawę stanu ogólnego,
  • lepsze samopoczucie,
  • poprawę stanu psychomotorycznego,
   -uczucie ogólnego wzmocnienia organizmu