);
 • Naturalna terapia nerwic przy użyciu akupunktury

                          LECZENIE NERWIC                                     

   

  NERWICE - choroby czynnościowe układu nerwowego.

  Są to psychogennie uwarunkowane, poddające się leczeniu choroby

  polegające na zaburzeniach wyższych czynności nerwowych jako rezultat negatywnych warunków życiowych człowieka.

  W wyniku tych negatywnych ,często długotrwale działających czynników pojawiają się neuropsychiczne zaburzenia, które nie powodują zmian patomorfologicznych/trwałych/ w układzie nerwowym i w związku z tym mają charakter odwracalny.

  Te czynnościowe zaburzenia układu nerwowego mogą mieć rożne przyczyny; Mogą to być :

  - przeciążenia informacyjne lub zbyt mały czas na ich percepcję.

  - zaburzenia rytmów biologicznych

  - problemy biologiczno - socjalne

  - przewlekłe tłumienie negatywnych emocji i wiele innych

  Dużą rolę odgrywa też typ osobowości i związane z tym różny sposób reagowania na negatywne sytuacje życiowe.

  Rozróżniamy różne rodzaje nerwic.

  Różnią się one zarówno etiologią, jak i występowaniem objawów

  W powstawaniu nerwic podstawowe znaczenie/ wg.N.K.Lipkard/ mają czynniki:

  - stan czynnościowy wyższych odcinków mózgowia

  - siła, czas trwania ,znaczenie urazu psychicznego

  - cechy osobowości-cechy charakterologiczne, zainteresowania socjalne i związek z otaczającym światem

  Najczęściej występujące rodzaje nerwic to:

  - nerwica neurasteniczna/neurastenia/

  - nerwica natręctw/lękowa/

  - nerwica histeryczna

  W przypadku występowaniu objawów nerwicy często pacjenci bez dokładnej diagnozy rozpoczynają leczenie lekami psychotropowymi, które powodują jedynie postępujące nasilenie objawów.

  W każdym przypadku potrzebna jest dokładna diagnostyka i indywidualnie dobrany sposób leczenia.

  Metoda bezinwazyjną, nie dającą skutków ubocznych i w dużej ilości przypadków prowadzących do znacznej poprawy lub całkowitego wyleczenia jest akupunktura, stosowana według zasad tradycyjnej medycyny chińskiej.

   

  PRZYCZYNY I GŁÓWNE OBJAWY NERWIC:

   

  Nerwica neurasteniczna-neurastenia to postać najczęściej występująca.

  Chorują często pracownicy umysłowi /25-45lat/.

  Przyczyna:

  ciężkie urazy psychiczne, na które nakładają się inne czynniki –psychiczne i fizyczne napięcie, długotrwałe niedosypianie ,przeciążenie pracą, używki.

  Objawy   ** zaburzenia ogólno neurotyczne jak:

                   drażliwość, męczliwość, popędliwość, zaburzenia snu, zaburzenia emocjonalne, bóle głowy o cechach bólów ściągających, uciskających /kask, chełm /

                 **zaburzenia wegetatywno-trzewne jak:

  zaburzenia czynnościowe ze strony układu krążenia, układu pokarmowego, układu oddechowego i inne

                 **wegetatywno- naczyniowe jak np. zwiększona potliwość

                  **zaburzenia seksualne

  Nerwica natręctw /lękowa/

  Częsta u osób z chorobliwą podejrzliwością i lękowymi cechami charakteru. Dodatkowy uraz psychiczny powoduje bardzo silne nasilenie się tych cech. Lęki z dzieciństwa i lat ubiegłych wracają i utrudniają codzienne życie. Chory jest niezdecydowany, niepewny w swoim postępowaniu , czynnościach. Często obezwładnia go lęk i niemożność podjęcia jakiekolwiek decyzji. Nawet najmniejsze niepowodzenie może wyzwolić utrwalony wcześniej lęk przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności/np. przejście przez ulicę, wejście do windy, obawa, ze nie będzie mógł zasnąć itp./

  Nasilone objawy tej nerwicy utrudniają codzienne życie pacjenta.

  Nerwica histeryczna

  - występuje najczęściej u osób ze zwiększoną podatnością na sugestię i autosugestię ora z tendencją do rekonstruowania niektórych chorób.

  Także u osób z artystycznym typem wyższych czynności nerwowych.

  Bezpośrednią przyczyną wystąpienia objawów są sytuacje konfliktowe.

  A cechą charakterystyczną jest chwiejność emocjonalna i biegunowość nastrojów.

  Objawy to:- ataki histeryczne imitujące np.napady padaczki

  - objawy pojedyncze jak: histeryczna głuchota, mutyzm,

  ślepota, niedowłady kończyn itp.

   

   

  Według zasad tradycyjnej medycyny chińskiej przyczyną nerwic narządowych, a także psychonerwic jest niedobór lub nadmiar energii Qi i zakłócenie jej krążenia w kanałach energetycznych.

   

  Lekarz musi zdiagnozować stan psychiczny pacjenta, objawy chorobowe i ustalić postępowanie lecznicze.

  Obecnie łączymy metody diagnostyki   stosowane w medycynie europejskie z metodami diagnostycznymi chińskimi.

  Pozwala to na dokładne zdiagnozowanie pacjenta i zastosowanie skutecznego leczenia akupunkturą .

  Leczenie to polega na przywróceniu równowagi Yin i Yang przez wyrównanie energii Qi w kanałach energetycznych.

  W tym celu musimy przy każdym zabiegu zastosować odpowiedni, indywidualny dobór punktów akupunktury.

  Nakłuwamy zarówno punkty korporalne jak i punkty aurikularne /ucho/.

   

  Stosujemy zwykle zabiegi 2-3 razy w tygodniu/.

  Wizyta w gabinecie trwa od 60 do 90min. Pacjenci są przyjmowani indywidualnie. Ważny jest stały kontakt pacjenta z lekarzem i pełne zaufanie.

  Zapewniony jest pełny spokój.

  Często stosuje się muzykoterapię.

  W serii 12 do 15 zabiegów.

  Do pełnego wyleczenia zwykle wystarczają 3 serie.

  Między seriami zawsze przerwa około 2 tygodni.

  Między zabiegami akupunktury nie stosujemy fizykoterapii, ani zabiegów manualnych poza masażem klasycznym, ale bez wykorzystywania punktów akupunktury/akupresura/!

  Można stosować ćwiczenia fizyczne bez intensywnie siłowych.